English עברית
 
ניהול תיקי השקעות
פנסיה בניהול אישי - IRA
בנקאות להשקעות
פרישה
סיכונים פיננסיים
מילון מונחים
סקירות מאקרו חודשיות
04/04/2016
כתבה - 5 צעדים לפני עליית הריבית בארה"ב
11/01/2016
אנליזה 2016 - בית ההשקעות פריוריטי
28/07/2015
סקירת מאקרו - יולי 2015- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
31/12/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
14/12/2014
סקירת מאקרו - נובמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/11/2014
סקירת מאקרו - אוקטובר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/10/2014
סקירת מאקרו - ספטמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/09/2014
סקירת מאקרו - אוגוסט 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/08/2014
סקירת מאקרו - יולי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/07/2014
סקירת מאקרו - יוני 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/06/2014
סקירת מאקרו - מאי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
04/05/2014
סקירת מאקרו - אפריל 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
08/04/2014
סקירת מאקרו - מרץ 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/03/2014
סקירת מאקרו - פברואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/02/2014
סקירת מאקרו - ינואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/01/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/12/2013
סקירת מאקרו - נובמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
30/10/2013
חדש באתר ! סקירות מאקרו חודשיות מאת מנהל השקעות בכיר - אסף חובב
28/04/2013
מאמר חדש במערכת!!! כדאיות ושימוש בניתוח טכני - תוצאות מחקר של 20 שנה.
24/09/2012
מאמרים חדשים מעת טובי מומחינו - לקריאה לחץ כאן
10/09/2012
חדש בפריוריטי !!! עדכונים שוטפים גם בפייסבוק !!!
25/07/2012
טלפון ישיר למוקד קשרי לקוחות: 072-2223336
19/06/2012
חדש בפריוריטי! קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים בניהול אישי.
שם
כתובת דוא''ל
תוכן ההודעה
כדאיות ושימוש בניתוח טכני - תוצאות מחקר של 20 שנה

 המאמר באדיבותו של אסף חובב - מנהל השקעות בכיר


בראיית על ובעיני איש מקצוע בתחום ההשקעות ובניהול תיקים, נתקלתי פעמים רבות בשאלה עקרונית -
האם ניתנת האפשרות להסתמך על/ או רק על ניתוח טכני ?

בהסתמך על אוסף האינפורמציה הרב שנצבר במהלך השנים, מלימודיי האקדמיים וכן מתוך התנסויות רבות במסגרות שונות במהלך שנות עבודתי כגון: ועדות השקעות, כינוסים מקצועיים בנושא, מפגשים רבים עם אנשי מקצוע, משקיעים רבים ועם סטודנטים בשוק ההון- מסתבר שהתשובה מורכבת ופנים רבות לה.

בעקבות חיפוש וחקר השאלה, נתקלתי במחקר עדכני מינואר 2013, (החוקר דויד סמית וחבריו, מבית ספר לעסקים, מחלקת השקעות בינלאומיות באוניברסיטת אלבני שבארצות הברית).

מטרת המחקר: לענות על השאלה, האם ניתנת האפשרות להסתמך על/ או רק על ניתוח טכני ? ולבחון את ביצועי מנהלי תיקים של מוסדות המשתמשים בניתוח טכני.

Head and Shoulders above the Rest? The Performance of Institutional Portfolio
Managers who Use Technical Analysis
                                                                              

המחקר בדק ובחן יותר מ- 10,452 דוחות ותוצאות תיקי השקעות בינלאומיים וכן גם מעל 2000 גופים.

ניתוח תוצאות וממצאי הבדיקה המחקרית הנתונים:

- הניהול האקטיבי מתבצע באמצעות: מנהלי השקעות, קרנות ומוסדות פיננסיים.
- מנהלי ההשקעות הם שסיפקו מידע על מידת שימוש שנעה בניתוח טכני ככלי לניהול השקעות.
- לא נצפו תוצאות חד משמעותיות: ה- Alpha של ההשקעות המנוהלות ללא שימוש בניתוח טכני היה גבוה יותר בהשוואה לתיקים שנעשה בהם שימוש בניתוח טכני. כלומר, מנהלי ההשקעות שלא השתמשו בניתוח טכני סיפקו תשואות עודפות למשקיע, מעל מדד הייחוס.
- נתון נוסף מעניין במיוחד הוא, ה- Kurtosis (גבנוניות) חיובית בכל התיקים אך חיובי יותר בתיקים וקרנות שמנהלי התיקים מבצעים ניתוח טכני. ז.א, קבלו תוצאות גבוהות יותר מהממוצע של מדד הייחוס.

חשוב לציין כי, תוצאה זהה התקבלה כאשר בחנו את ה- Skewness (צידוד). גם פה תוצאות חיוביות כלומר, גבוהות יותר מהממוצע של מדד היחוס.

מסקנת המחקר היא: שימוש נכון בניתוח טכני (גודל החברה, מניה, שווקים ועוד) יכול לתרום באופן חיובי אך חלקי למנהלי ההשקעות.

שווה מחשבה- מסתבר שלא כול נוצץ זהב. עין שאינה מקצועית רואה על פני השטח ועלולה לחשוב כי ניתוח טכני הוא התשובה להצלחה !! ואילו תוצאות המחקר המקיף משקף, תמונה מורכבת ולא חד- משמעית. תמונה מורכבת שתורחב בשלב הבא. המחקר הבליט נתון חשוב והוא: אכן, מנהלי הקרנות והשקעות הבינלאומיים משתמשים בניתוח טכני ומידת השימוש.

הטבלאות המופיעות למטה משקפות את הנתונים הבאים:

הטבלה הראשונה שלהלן, משקפת ההתפלגות של שימוש בניתוח טכני.

1

נתון מעניין במיוחד הוא – בשוק המניות בארצות הברית - U.S equity - 32.3% משתמשים בניתוח טכני. בנוסף מנהלי ההשקעות ציינו סיבות לקניית מניה הנמצאות בדוחות ובתוצאות החברה. נמצא שהניתוח הטכני מסייע לקבוע תזמון קנית המניה.

בטבלה השנייה ניתן לראות, באילו מניות (גודל החברות) מנהלי ההשקעות וקרנות משתמשים בניתוח טכני


2הממצאים מוכחים כי, לא ניתן להצביע על מאפיין גודל החברה כסיבה עיקרית לכך שמנהלי ההשקעות וקרנות משתמשים בניתוח טכני. יחד עם זאת, ניתן לראות כי רק אחוז קטן מקרב הנבדקים הראו, שניתוח טכני הוא כלי בעל חשיבות גבוהה מאד או כלי עזר חשוב לשימוש.

הטבלה השלישית מציגה תמונה חשובה מהיבט אחר. החוקרים בחנו את הקורולציה בין שימוש של ניתוח טכני לבין תגובה למספר קריטריון אשר מהווים סיבות לשימוש בניתוח טכני.3ניתן לראות כי, הקורלציה הכי גבוהה (קשר גבוה) הוא בין ניתוח טכני למומנטום של מניה.

תוצאה זו תואמת מאוד את השימוש הנרחב בניתוח טכני שבוחן גם: מחיר מניה ונפח מסחר המניה (זה מאשש כי המחקר מדויק ומתאים למה שקורה במציאות הריאלית אצלנו).

נתון מעניין נוסף בטבלה, שבקטגוריה השלישית Theme Identification (נתונים מקרו כלכליים כגון: אינפלציה, מלאי אנרגיה ועוד), יש שימוש בניתוח טכני כתגובה לנתונים מקרו.

בטבלה הנוספת ניתן לראות את סוגים השונים והשיטות של הניתוח טכני, בהם משתמשים מנהלי ההשקעות של הקרנות.4לסיכום, הגרף למטה ממחיש הבדל בתוצאות הסופיות של מנהלי ההשקעות והקרנות. וכן, על-פי ממצאי המחקר עולה כי: ניתוח טכני הוא עוד כלי נוסף לקבלת החלטות, מהווה בעיקר כלי סינון (ניהול סיכונים). ניתוח טכני אינו מהווה כלי בלעדי לקבלת ההחלטות.

הגרף למטה, מיצג השקעה של דולר אחד משנת 1993 ומציג את ההבדלים בין המנהלים אשר השתמשו לאלו שלא השתמשו בניתוח טכני.5ומאידך, התוצאות מראות כי, מנהלי ההשקעות אשר עשו שימוש בניתוח הטכני ככלי מסנן, מספקים תשואה גבוהה יותר בהשוואה לאלו שלא השתמשו בניתוח טכני ככלי סינון. ניתוח טכני מספק למנהלי ההשקעות נדבך נוסף של ניהול סיכונים ובכך מוריד את התנודות בתיק.

לסיכום, הסיבות העיקריות להשקעה הינן הסיבות הפנדמנטליות של החברות, קרי, סיבות מאקרו ומיקרו אך שימוש מושכל בניתוח טכני עשוי להוביל לתוצאות משופרות.


בברכה,
אסף חובב,
מנהל השקעות: מס' רישיון: 11050
מתמחה במיסים
אימייל: Asaf.hovav@gmail.com בלוג: אסף חובב כלכלת פרישה.
פייסבוק: אסף חובב


***הכותב הינו בעל רישיון לניהול תיקים והשקעות ומתמחה במיסים. ייתכן כי לכותב יש
עניין אישי בנושא (ניירות ונכסים פיננסים). הייעוץ ו/או כתבה ו/או הבלוג לא מהווה
תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם .המידע הינה לצורך אינפורמטיבי
ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין
לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות
פיננסי בכל נושא אחר .


 

 

 

מפת אתר  |  צור קשר  | הצהרה משפטית