English עברית
 
ניהול תיקי השקעות
פנסיה בניהול אישי - IRA
בנקאות להשקעות
פרישה
סיכונים פיננסיים
מילון מונחים
סקירות מאקרו חודשיות
04/04/2016
כתבה - 5 צעדים לפני עליית הריבית בארה"ב
11/01/2016
אנליזה 2016 - בית ההשקעות פריוריטי
28/07/2015
סקירת מאקרו - יולי 2015- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
31/12/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
14/12/2014
סקירת מאקרו - נובמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/11/2014
סקירת מאקרו - אוקטובר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/10/2014
סקירת מאקרו - ספטמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/09/2014
סקירת מאקרו - אוגוסט 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/08/2014
סקירת מאקרו - יולי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/07/2014
סקירת מאקרו - יוני 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/06/2014
סקירת מאקרו - מאי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
04/05/2014
סקירת מאקרו - אפריל 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
08/04/2014
סקירת מאקרו - מרץ 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/03/2014
סקירת מאקרו - פברואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/02/2014
סקירת מאקרו - ינואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/01/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/12/2013
סקירת מאקרו - נובמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
30/10/2013
חדש באתר ! סקירות מאקרו חודשיות מאת מנהל השקעות בכיר - אסף חובב
28/04/2013
מאמר חדש במערכת!!! כדאיות ושימוש בניתוח טכני - תוצאות מחקר של 20 שנה.
24/09/2012
מאמרים חדשים מעת טובי מומחינו - לקריאה לחץ כאן
10/09/2012
חדש בפריוריטי !!! עדכונים שוטפים גם בפייסבוק !!!
25/07/2012
טלפון ישיר למוקד קשרי לקוחות: 072-2223336
19/06/2012
חדש בפריוריטי! קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים בניהול אישי.
שם
כתובת דוא''ל
תוכן ההודעה
מילון מונחים
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש | ת

 


א' 

אג"ח – איגרת חוב. מכשיר פיננסי שבו מנפיק איגרת החוב מקבל הלוואה מקונה איגרת החוב. כאשר גוף מנפיק איגרת חוב הוא בעצם מוכר הבטחה להחזיר לקונה איגרת החוב יותר כסף בעתיד. לאחר שהתקבלה ההלוואה בהנפקה אפשר לסחור בהלוואות האלה בבורסה, וזו המשמעות של מסחר באגרות חוב. ההחזרה של ההלוואה באגרות חוב מכונה 'תשלומים'.

אג"ח בריבית משתנה - איגרת חוב שהתשלומים שלה נקבעים על ידי מכשירים משתנים כגון ריבית בנק ישראל או הריבית על מלווה קצר מועד.

אג"ח ממשלתי - איגרת חוב שמונפקת על ידי הממשלה. לרוב איגרת חוב ממשלתית נחשבת כנכס חסר סיכון וזאת בגלל שהמדינה יכולה להדפיס כסף, ולכן אין סכנה של אי-פירעון.

אג"ח צמוד לדולר – איגרת חוב שהתשלומים שלה צמודים לשער היציג של הדולר.

אג"ח צמוד מדד – איגרת חוב שהתשלומים שלה צמודים למדד המחירים לצרכן.

אג"ח קונצרני – איגרת חוב שמונפקת על ידי חברה (להבדיל מאג"ח ממשלתי). מקובל להניח כי באג"ח קונצרני יש סיכון גדול מזה של אג"ח מדינה להיווצרות מצב של אי-פירעון במידה והחברה פושטת רגל. לפיכך, המחירים של אגרות חוב קונצרניות יותר זולים מאשר המחירים של אגרות חוב ממשלתיות שמשלמות תשלומים דומים והתשואות עליהן גבוהות יותר כפיצוי על הסיכון הגדול יותר.

אג"ח שקלי – איגרת חוב שהתשלומים שלה קבועים מראש ואינם צמודים למדד כלשהו.

אופציה - נייר ערך המאפשר לקנות או למכור מנייה מסוימת או מדד במחיר קבוע מראש. לכל אופציה קיים תאריך מימוש ידוע. אופציה המאפשרת קנייה של מניה/מדד נקראת אופציית רכש ( אופציית Call). אופציה המאפשרת מכירה של מניה/מדד נקראת אופציית מכר ( אופציית Put). אופציית רכש היא "בתוך הכסף" כאשר מחיר המנייה/מדד גבוה ממחיר המימוש של האופציה. האופציה היא "מחוץ לכסף" כאשר מחיר המנייה/מדד נמוך ממחיר המימוש של האופציה. באופציית מכר המונחים הם בדיוק הפוכים. המסחר באופציות יכול לשמש לגידור סיכונים (שליטה בסיכון), אולם, מסחר לא מקצועי באופציות עלול להיות מסוכן מאוד עקב התנודתיות החריפה בשוק הנגזרים.

אינפלציה – עליית מחירים כוללת.אשר נמדדת על ידי מדד המחירים לצרכן. האינפלציה מהווה גם ירידה בערך הכסף.


ארביטראז' - ארביטראז' הינו יצירת רווח ללא סיכון. הארביטראז' בא לידי ביטוי לעיתים בניצול של הפרשי שער זמניים במחירים של ניירות ערך הנסחרים בשתי בורסות שונות, או יותר, במטרה להפיק רווח מיידי.

<< חזור


 ב'  

הבורסה לניירות ערך- המקום המוסדר שבו מתבצעות עסקאות החליפין בניירות ערך בין קונים ומוכרים. בישראל קיימת בורסה אחת לניירות ערך והיא יושבת ברחוב אחד העם בתל אביב.

<< חזור 


ג' 

גילון – איגרת חוב ממשלתית בריבית משתנה. הריבית שלה נקבעת לפי הריבית על מלווה קצר מועד.

גירעון תקציבי -
זהו מצב שבו ההכנסות המתוכננות בתקציב נמוכות מההוצאות. מצב זה מתרחש כאשר ישנן התחייבויות/הוצאות בסעיפי התקציב אשר גבוהים יותר מהסכומים שהוקצו לסעיפים אלה או שמלכתחילה סכום ההוצאות שתוכנן גבוה מההכנסות. גירעון בתקציב המדינה הנמשך לאורך זמן וממומן ע"י הזרמת כספים (כמו הנפקת אג"ח) עלול ליצור אינפלציה.

גליל – איגרת חוב ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן. מונפקת על ידי משרד האוצר.

<< חזור 


ד' 

דו"ח רווח והפסד - דו"ח כספי המפרט את כל ההוצאות, ההכנסות והרווחים של ישות עסקית בתקופת זמן מוגדרת, תוך סיווגם לסעיפים המקובלים בעולם החשבונאות. דו"ח זה מהווה מעין תקציר שרירותי של כל החלטות החברה על גורמיה השונים. לכן, קריאה יסודית ונכונה של הדו"ח וביצוע התאמות רלוונטיות, מאפשר למתבונן מהצד לראות את תמונת הרווחיות הכללית של הפירמה.

דיבידנד - הדיבידנד הינו סכום כסף המחולק ע"י חברה לבעלי המניות המחזיקים בחברה. כל בעל מניות מקבל את חלקו היחסי בדיבידנד על פי אחוז החזקותיו בחברה.

<< חזור 


ה'  

הנפקה - תהליך שבו חברה או מדינה מגייסת כסף בתמורה למניות או אגרות חוב. ישנם שני סוגי הנפקות- הנפקה פרטית המוצעת למספר מוגבל של משקיעים והנפקה ציבורית המוצעת לציבור הרחב ומותנית בפרסום תשקיף, אישור הרשות לניירות ערך והנפקה דרך הבורסה.

<< חזור 


ו' 

<< חזור 


ז'  

זירת מסחר - כינוי לפלטפורמת המסחר שהייתה נהוגה בעבר בה נהגו סוחרים לבצע עסקאות באמצעות צעקות בין הקונה והמוכר. היום מרבית זירות המסחר הן אלקטרוניות ומתבצעות ללא תיווך של אדם בזירת המסחר.

<< חזור 


ח'  

חבר בורסה - גוף פיננסי (בנק או חברת השקעות) אשר מתווך בין המשקיע לבין הבורסה לניירות ערך ומאפשרת העברת הוראות קניה ומכירה בבורסה.

חברה פרטית - חברה אשר לא הנפיקה את מניותיה לציבור הרחב ונמצאת בבעלות של פרטית. חברה פרטית אינה מחויבת לפרסם לציבור את תוצאותיה הכספיות והיא אינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך.

חברה ציבורית - חברה אשר הנפיקה את מניותיה לציבור. חברה ציבורית מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך ונדרשת לאמות מידה מחמירות. בין היתר עליה לפרסם באופן פומבי אחת לרבעון דו"ח כספי המקיף את פעילותה ובנוסף עליה לדווח לציבור על כל אירוע בעל משמעות לציבור המשקיעים בחברה.

חוזה עתידי Future - מכשיר פיננסי המהווה הסכם התחייבות למסירת נכס או סחורה בתאריך ובמחיר קבועים מראש. המסחר בחוזים עתידיים נפוץ אל מול מדדי מניות וסחורות שונות.

<< חזור


 ט'  

<< חזור 


י'  

יום האקס - יום האקס הינו היום שלאחר היום הקובע. ביום זה מתעדכן שער נייר הערך (השער יורד בהתאם לגודל התשלום) שממנו מבוצע התשלום (ריבית או דיבידנד). מי שרוכש את נייר הערך ביום זה אינו זכאי לתשלום בעבור אחזקתו.

היום הקובע - זהו היום שעל פיו נקבע מי זכאי לקבל תשלום (ריבית, דיבידנד) בעבור אחזקה בנייר ערך מסוים. מי שמחזיק בנייר הערך בסוף יום המסחר בנייר זכאי לקבל תשלום בעבור אחזקתו.

<< חזור


כ'  

כתב אופציה - ראה הגדרת אופציה

<< חזור


ל'  

לונג - פוזיציה של אחזקת נייר ערך מכונה לונג (Long). הפעולה
מטרת פוזיציית לונג היא יצירת רווח כתוצאה מעליית שער נייר הערך. ההפוכה ללונג היא מכירה בחסר- שורט.

<< חזור 


מ' 

מאזן - דו"ח כספי, שנתי או רבעוני, הכולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי, אשר מטרתו לתת דין וחשבון על תמונת המצב הרגעית של הגוף המדווח נכון לתאריך מסוים. ככלל במאזן סך הנכסים לעולם יהיה שווה לסך ההתחייבויות וההון העצמי של הגוף המדווח.

מדד המחירים לצרכן –
מתפרסם פעם בחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד כולל סל מוצרי צריכה (כמו מחירי פירות, ירקות, דיור, דלק וכדומה) ומודד באיזה שיעור עלה או ירד המחיר הכולל של סל המוצרים. מדד המחירים לצרכן מודד את רמת האינפלציה במשק.

מדד תל אביב 25 - מכונה גם מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסים). מדד זה כולל את 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב. לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

מדד תל אביב 75 - מדד זה כולל את 75 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב במדד תל אביב 100 אך אינן כלולות במדד ת"א 25. לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

מדד תל אביב 100 - מדד זה כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב. לכל מניה במדד משקל שונה בהתאם לשווי השוק של החברה, כאשר הרף המקסימאלי לכל חברה במדד הינו 10%. אחת לחצי שנה מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכבי המדד בהתאם לשינויים בשווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה.

מדד P&S 500 -
מדד העוקב אחר ביצועי 500 חברות ענק, רובן אמריקאיות, הנסחרות בבורסות בארה"ב. מדד זה הינו אחד המדדים החשובים והמשמעותיים ביותר בעולם ומשמש את המשקיעים לקבלת אינדיקציה לגבי מצב הכלכלה האמריקאית.

מדד הדאו ג'ונס -
מדד העוקב אחר ביצועיהן של 30 חברות ענק הנסחרות בבורסת ניו יורק (NYSE). שנים רבות נחשב מדד זה המדד המשמעותי לצורך קבלת אינדיקציה לביצועי הבורסה בניו יורק.

מדד הנאסד"ק 100 -
מדד העוקב אחר ביצועי 100 החברות הגדולות הנסחרות בבורסת הנאסד"ק בניו יורק. מדד זה אינו כולל חברות פיננסיות

מנהל תיקי השקעות - מנהל תיקי השקעות הינו אדם שהוסמך על ידי הרשות לניירות ערך לנהל עבור אחרים תיקי ניירות ערך. מנהלי תיקים מנהלים את כספי לקוחותיהם בחשבונות הבנק שלהם תוך מתן מענה לצרכיו הספציפיים של כל לקוח ולקוח. להבדיל מיועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות מחליט בעצמו אילו ניירות ערך לקנות ולמכור עבור הלקוח.
מניה- מניה הינה סוג של נייר ערך המקנה לבעליו חלק מהבעלות על החברה. כמות המניות שמחזיק אדם קובעת את מידת השתתפותו ברווחי החברה, בהצבעות, בחלקו בחברה במקרה של פירוקה וכו'.

מק"ם – מלווה קצר מועד. איגרת חוב שמונפקת על ידי בנק ישראל לטווח של שנה. זוהי איגרת חוב ממשלתית שקלית שמחירה מגיע ל 100 אגורות בסוף חייה.

<< חזור 


נ' 

נאמנות עיוורת - הסדר משפטי לפיו מכשירים את הנאמן לפעול לפי שיקול דעתו בנכסי הנאמנות ולנהל את ענייניו הכספיים של הנהנה, במלואם או בחלקם, וזאת מבלי לקבל הוראה מהנהנה. המטרה העיקרית של הנאמנות הינה למנוע ניגוד אינטרסים בין תפקידו הרשמי של יוצר הנאמנות לבין אינטרסים אישיים בביצוע פעולה בענייני כספיו או נכסיו. כך למשל בישראל מחויבים חברי הממשלה להפקיד את תיק ניירות הערך הפרטי שלהם בנאמנות עיוורת.

נזילות - זהו נתון חשוב למשקיע, המתאר את היכולת להפוך נייר ערך מסוים למזומנים בקלות יחסית וללא הפסד ממשי. יכולת זו תלויה בסחירותו של נייר הערך וברוחב השוק שלו. נייר ערך בעל נזילות גבוהה הינו נייר ערך שאפשר להפכו בקלות למזומנים ללא הפסד ממשי. לעומתו נייר ערך בעל נזילות נמוכה עלול להסב הפסד ממשי למשקיע בעת מכירתו.

נייר ערך - על פי חוק ניירות ערך מוגדרים ניירות ערך כתעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. במילים פשוטות יותר נייר ערך הינו שם כולל למניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, שטרי הון, מלווים מהמדינה (מק"מ למשל) ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

<< חזור


ס' 

סוכן פנסיוני- אדם בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני אשר מעניק שירותי ייעוץ בתחום הפנסיוני באמצעות מוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם.

<< חזור 


ע' 

עושה שוק - כינוי לברוקר אשר מטרתו להגדיל את הסחירות והנזילות בניר ערך מסויים. עושה השוק מעמיד ביקושים והיצעים לנייר הערך עליו הוא אמון על מנת לאפשר לציבור הרחב לקנות או למכור את הנייר מבלי ליצור תנודות חריפות בו.

<< חזור


פ' 

פח"ק - פיקדון בנקאי נזיל לחלוטין (ניתן לממשו בכל עת) הנותן ריבית יומית למשקיע בו. (ראשי תיבות- פיקדון חוזר קרדיטורי).

<< חזור


צ'


צמיחה כלכלית - צמיחה כלכלית מוגדרת כגידול בתוצר המקומי הגולמי של המדינה. כאשר התוצר הלאומי גדל, פירוש הדבר שהמשק מצוי בצמיחה. מיתון הינו המצב ההופכי לצמיחה הכלכלית.

<< חזור 


ק' 

קופת גמל - מכשיר חיסכון פנסיוני. זוהי קרן המוקמת באישור משרד האוצר המאפשרת לאנשים עובדים להפקיד אליה כספים על בסיס חודשי הפטורים ממס. בקופות גמל תגמולים מופקדים כספים שישמשו את העמית בקופה לקבלת קצבה עם הגיעו לגיל הפנסיה. בקופת גמל לפיצויים, מפריש המעסיק לעובד כספים הנצברים לעובד לצורך תשלום פיצויים עם סיום עבודתו.

קרן השתלמות -
תוכנית חיסכון המאפשרת לאדם העובד להפריש חלק משכרו (עד 10% משכרו ברוטו- 2.5% על חשבון העובד ו 7.5% על חשבון המעביד) לצורך חיסכון פטור ממס. לאחר 6 שנות וותק בקרנות ההשתלמות ניתן למשוך את כספי החיסכון ללא מס.

קרן נאמנות - קרן השקעה פיננסית הפועלת ברישיון ובפיקוח הרשות לניירות ערך. קרן נאמנות מאגדת משקיעים שונים להשקעה משותפת בניירות ערך. ההשקעה מתבצעת בהתאם לתשקיף הקרן והסכם הנאמנות של הקרן. כל אחד מהמשקיעים בקרן הנאמנות רוכש יחידות השתתפות בקרן ורווחיו או הפסדיו בקרן נגזרים משווי האחזקות שלו.

קרן פנסיה -
מכשיר המהווה חיסכון לטווח ארוך וביטוח. קרנות הפנסיה מבטיחות קצבה חודשית לאנשים עובדים שחוסכים במהלך שנות עבודתם. בנוסף קרן הפנסיה משלמת במקרה של נכות החוסך ובמקרה של מוות משלמת לשאריו. ההפקדות לקרן הפנסיה פטורות ממס.

<< חזור


 ר'

 

ריבית - פיצוי כספי אשר ניתן למלווה ע"י הלווה בתמורה לשימוש בהלוואה לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית אפקטיבית - הריבית המשולמת בפועל ע"י הלווה. ריבית זו כוללת את סך התשלומים (כולל עמלות ותשלומים נוספים) המשולמים בכל שנה.

ריבית בנק ישראל –
מתפרסמת אחת לחודש על ידי בנק ישראל, ונקבעת על ידי הוועדה המוניטארית של בנק ישראל. ריבית זו מייצגת את הממוצע בין הריבית שבה בנק ישראל מלווה כסף לבנקים לבין הריבית שבנק ישראל נותן לבנקים על הפיקדונות שלהם.

ריבית הפריים -
זוהי הריבית הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים ומשתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל. ריבית זו משמשת כבסיס לשיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות של הבנקים. כיום ריבית הפריים גבוהה באחוז וחצי מריבית בנק ישראל.

רשות לניירות ערך -
לאחר חקיקת החוק לניירות ערך הוקמה רשות אשר תפקידה לדאוג לאינטרסים של ציבור המשקיעים בניירות ערך. רשות זו הינה גוף אוטונומי וחבריה אינם בעלי אינטרסים בשוק ההון. הרשות מפקחת על הפעולות המתבצעות בבורסות לניירות ערך, על יועצי השקעות, על ברוקרים ועל גורמים אחרים בענף זה, במטרה לבדוק שפעולות אלה מבוצעות על פי הוראות החוק בכל הקשור לדרישות הדיווח ולגילוי הנאות.

<< חזור


ש' 

שורט - מכירה של נייר ערך אשר אינו מצוי בידי המוכר. מטרת המכירה היא יצירת רווח כתוצאה מירידת שערים בנייר הערך האמור. פעולת שורט מותרת בדרך כלל רק ללקוחות אשר מפקידים בטחונות עבור פעילות מסוג זה. פעולת שורק הינה הפוכה מפעולת קנייה רגילה של ניירות ערך (לונג).

שחר – איגרת חוב ממשלתית שקלית. מונפקת על ידי משרד האוצר.

שער חליפין - זהו השער שבו ניתן לבצע עסקאות בין מטבעות שונים, כלומר זהו שער המביע את היחס בין מטבע אחד למשנהו.

שער יציג - הינו שער החליפין המחושב למטבעות השונים אשר מפרסם בנק ישראל מידי יום לאחר דגימת העסקאות של הבנקים המורשים. שער זה הינו שער לצורך מתן אינדיקציה בלבד והוא אינו מחייב. עם זאת גורמים רבים משתמשים בו לצורכי קביעת שער מוסכם בעסקאות שונות.

<< חזור


ת' 

תל בונד - התל בונד הינו שם כולל למספר מדדי איגרות חוב בבורסה בתל אביב. ישנו מדד התל בונד 60 אשר כולל בתוכו את 60 איגרות החוב הצמודות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, הסחירות ביותר, בעלות דירוג מינימאלי (A- ע"י מעלות, או A3 של מידרוג). מדד התל בונד 60 כולל בתוכו את התל בונד 20, שהוא מדד 20 האיגרות הגדולות ביותר, ומדד התל בונד 40, שהוא המדד של 40 האיגרות הנמצאות בהמשך הרשימה.

תעודת סל - נייר ערך אשר מחקה מדד בורסה כלשהו. באמצעות השקעה בתעודת סל ניתן להשיג את תשואת המדד אותו התעודה מחקה בניכוי עמלות. תעודות הסל נסחרות בצורה רציפה במהלך כל יום המסחר ומנפיק תעודת הסל דואג לכך שתעודת הסל תהיה סחירה לאורך כל שעות המסחר.
בארץ ענף תעודות הסל התפתח מאוד בעשור האחרון וכיום ניתן למצוא מאות תעודות סל של מדדי מניות, אג"ח וסחורות.

תשואה- הרווח הנוצר למשקיע כתוצאה מהשקעה בנכס פיננסי.

תשואה פנימית באג"ח- הרווח הצפוי למשקיע באיגרת חוב בהנחה שכל התשלומים ישולמו במלואם ובמועדם.

תשקיף - על כל חברה אשר בכוונתה להנפיק ניירות ערך לציבור להציג תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע. תשקיף הינו מסמך משפטי, בו ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה ואת תנאי ההנפקה. מטרת התשקיף היא לספק את כל המידע הדרוש למשקיע לגבי כדאיות ההשקעה בחברה. לכן, התשקיף כולל דוחות כספיים של החברה, תיאור מלא ומדויק של תחומי פעילותה, מוצריה והיקף מכירותיה.

<< חזור


  

מפת אתר  |  צור קשר  | הצהרה משפטית