English עברית
 
ניהול תיקי השקעות
פנסיה בניהול אישי - IRA
בנקאות להשקעות
פרישה
סיכונים פיננסיים
מילון מונחים
סקירות מאקרו חודשיות
04/04/2016
כתבה - 5 צעדים לפני עליית הריבית בארה"ב
11/01/2016
אנליזה 2016 - בית ההשקעות פריוריטי
28/07/2015
סקירת מאקרו - יולי 2015- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
31/12/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
14/12/2014
סקירת מאקרו - נובמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/11/2014
סקירת מאקרו - אוקטובר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/10/2014
סקירת מאקרו - ספטמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/09/2014
סקירת מאקרו - אוגוסט 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/08/2014
סקירת מאקרו - יולי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/07/2014
סקירת מאקרו - יוני 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/06/2014
סקירת מאקרו - מאי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
04/05/2014
סקירת מאקרו - אפריל 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
08/04/2014
סקירת מאקרו - מרץ 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/03/2014
סקירת מאקרו - פברואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/02/2014
סקירת מאקרו - ינואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/01/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/12/2013
סקירת מאקרו - נובמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
30/10/2013
חדש באתר ! סקירות מאקרו חודשיות מאת מנהל השקעות בכיר - אסף חובב
28/04/2013
מאמר חדש במערכת!!! כדאיות ושימוש בניתוח טכני - תוצאות מחקר של 20 שנה.
24/09/2012
מאמרים חדשים מעת טובי מומחינו - לקריאה לחץ כאן
10/09/2012
חדש בפריוריטי !!! עדכונים שוטפים גם בפייסבוק !!!
25/07/2012
טלפון ישיר למוקד קשרי לקוחות: 072-2223336
19/06/2012
חדש בפריוריטי! קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים בניהול אישי.
שם
כתובת דוא''ל
תוכן ההודעה
סקירת מאקרו - נובמבר 2013

                                        סקירת מאקרו נובמבר 2013 בית ההשקעות פריוריטי

ישראל

המשק הישראלי

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צמיחת המשק הישראלי הואטה במהלך הרבעון השלישי של השנה לקצב צמיחה של 3.4% במונחים שנתיים. המקור לירידה בצמיחה הינו ביצוא הסחורות והשירותים שנחלש לעומת עלייה מרמשימה בצריכה הפרטית (כתוצאה מעליית המעמ) ובהשקעות במשק. מדד החיפושים ב"גוגל", המהווה מדד מקדים לצריכה הפרטית, התמתן מעט החודש, אך הוא ממשיך להצביע על הסתברות לכך שהביקושים המקומיים יצמחו בקצב גבוה מהקצב ארוך הטווח.
בנק הפועלים הודיע כי ישנה ירידה של 0.7% בפקדונות לציבור, עליה 0.1% באשראי לציבור וירידה בסיכון לאשראי בעייתי. הירידה בפקדונות יכולה לתמוך בגידול של המחזור היומי בבורסה.
 

אינפלציה

האינפלציה השנתית ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2013 לעומת אוקטובר 2013) עומדת על 1.8%, הצפי של השוק ל 12החודשים הבאים עומדת בין 1.8% ל 2%. רמת אינפלציה זו עומדת בבסיס היעד של בנק ישראל.
ברביע השלישי נרשמה ירידה בקצב הצמיחה וניכרת חולשה בתעשייה וביצוא, אך אינדיקטורים ראשוניים לרביע הרביעי מצביעים על התאוששות מסוימת. כמו כן, נמשכו ברביע השלישי הירידה באבטלה ועליית שיעור התעסוקה, אך הגידול בתעסוקה מתרכז בשירותים הציבוריים, לעומת קיפאון לאורך זמן בתעסוקה במגזר העסקי.
מחלקת המחקר של פריוריטי מעריכה כי אין צפי שבנק ישראל יעלה את הריבית בעתיד הקרוב. ישנה סבירות לא קטנה כי הריבית תשאר ברמה הנוכחית לאורך זמן.
 

ריבית בנק ישראל

לפי דוח בנק ישראל, עפ"י התחזיות של מרבית האנליסטים, ועל פי המידע הגלום בריבית התלבור ועקום המק"ם, ישנו צפי בהסתברות נמוכה להפחתת ריבית אחת נוספת בשלושת החודשים הקרובים.

מק"מ(ל12 חודשים)  (Rf + X) = *2 => 0.85*2 = (X+1)
תוצאה מתקבלת: X=0.7, נפחית את הריבית מריבית בנק ישראל נקבל פער של 0.3.
כלומר, השוק כן רואה ירידה אך הפער אינו גדול כדי להעריך כי תהיה ירידה בזמן הקרוב. ניתן להסתפק ולהעריך כי ישנה הסתברות מסויימת של ירידה נוספת בריבית בחודשים הקרובים.
עם זאת, הסתברות גבוהה יותר תישאר הריבית נמוכה (באזור 1%) גם בשלהי שנת 2014.
 

החלטה על כל שינוי בריבית (עליה וירידה) משפיע באופן ישיר על מגוון אפיקי השקעה ומשקים בישראל.
 

• נדל"ן – ירידה בריבית תעניק "דלק" נוסף לעליה במחירי הנדל"ן, שכן החזרי המשכנתה יורדים כאשר הריבית יורדת. לעומת זאת, לאחר תקופה ארוכה של ריבית נמוכה ונטילת משכנתאות, עליה בריבית תעמיד ציבור רחב בפני קושי להחזיר את התשלום החודשי של המשכנתה, כאשר ההחזר המשפחתי החודשי גדל אזי הצריכה הפרטית תקטן – דבר אשר יגרום להאטה במשק. למגמות המחירים בשוק הדיור השפעה רבה על המדיניות המוניטרית והחלטות הרבית של בנק שיראל.

• מט"ח – הפרש גדול בין ריבית בנק ישראל לבנק המרכזי האמריקאי (0.25% ) והאירופאי (0.25%) תגרום לייסוף השקל כנגד שאר המטבעות. הכלכלה הישראלית הינה כלכלה מוטת יצוא, לפיכך כל ייסוף של המטבע השקלי יגרום לנזק ליצואנים וליצרנים, הקטנת תקבולי המס ועלול לגרום לפיטורים במשק. הקטנת תוכנית הרכישה בארצות הברית עשויה למעשה לגרום לפיחות בשקל, נתון אשר יקל על מקבלי ההחלטות בישראל לגבי הריבית העתידית.

 

מרווח קונצרני לממשלתי

מתוך בחינה של הנתונים בשוק ההון וממשרד האוצר ניתן לראות כי המגזר העסקי הלא פיננסי (התעשייה הראלית – חברות נדלן), הנפיק באוקטובר אג"ח בשווי של כ-3.7 מיליארדי ש"ח, רובן באמצעות אג"ח סחירות, בשעה שמתחילת השנה ממוצע ההנפקות החודשי עמד על כ-2.5 מיליארדי ש"ח; בתוך כך המרווחים בשוק האג"ח התייצבו ברמה נמוכה. המרווחים הנמוכים בין איגרות החוב הממשלתיות לאיגרות החוב הקונצרניות – צריכים להוות לנו נורת זהירות רבה כאשר בוחרים אגרות חוב קונצרניות מתוך המדדים השונים.
חשוב לציין את השפעת איגרות החוב האמריקאיות על התשואות באיגרות החוב בשוק המקומי הישראלי. במידה והבנק המרכזי האמריקאי יקטין את כמות הרכישות (תוכנית QE3) אזי התשואות על איגרות החוב יעלו וכך באופן ישיר יעלו גם התשואות של איגרות החוב בשוק הישראלי (הפסד הוני). הערכות בעולם כי צימצום תוכנית הרכישה יתחיל ברבעון הראשון של 2014.
תשואות מתחילת השנה: תלבונד 40 כ-7.35%, תלבונד 60 כ-6.8%, תלבונד צמודות ייתר כ-8.22%, אגח כללי כ-5.56%.
 

השוק הגלובלי

שיעור האבטלה בארצות הברית ירד לרמה של 7.3% באוקטובר. נתון חיובי נוסף היה נתון הצמיחה של המשק האמריקאי- 2.8%. יחד עם זאת ישנה ירידה מדאיגה בשעור ההשתתפות בכח העבודה. באירופה האבטלה ברמת שיא של 12.1%.
בגוש האירו הצמיחה מתרחבת גם למדינות בפריפרייה אך עם אחוזי צמיחה מאד קטנים של כ0.4% בממוצע. סוכנות הדירוג העולמית הורידה את דירוג האשראי של צרפת (אחת המדינות הגדולות באירופה) ברמת אחת למטה. על רקע נתונים אלו, כמו גם על רקע העובדה שהאינפלציה (בגוש האירו) ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל-0.7%, הפחית ה-ECB את הריבית לרמה של 0.25%, רמה נמוכה היסטורית. נשיאו ה- ECB חזר על ההתחייבות להמשיך לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך תקופה ארוכה.
 


מדד הקוספי (דרום קוריאה)-

מדד הקוספי הדרום קוריאני (KOSPI) מכיל את כל המניות הנסחרות בבורסה הדרום קוריאנית.

                                               גרף- מדד KOSPI

דוח פריזמה.pdf

 

בשונה ממדדים מובילים בכלכלות המערביות, מדד הקוספי אינו נמצא כרגע בשיא כל הזמנים והוא אפילו אינו נסחר מעל השיא של שנת 2013.
לפיכך, חשבנו כי יהיה מעניין לראות מה מספר לנו הגרף של השוק הדרום קוריאני.
בצפיה בגרף של המדד הנ"ל ניתן לראות כי החל משנת 2012 מצוי הגרף בדשדוש. כלומר המדד נע בין שני גבולות ואינו מצליח לפרוץ אותם. הגבול התחתון של מדד הקוספי בשנתיים האחרונות הוא רמת 1800 הנקודות (בקרוב), ואילו הגבול העליון, המהווה רמת התנגדות נקבע על רמת 2060 נקודות.
במהלך השנה האחרונה התקרב המדד לרמת 2060 הנקודות ואף נגע בה, אך לא הצליח לפרוץ אותה.
עם זאת, בחודשים האחרונים, יתכן ובעקבות העליות בשאר שווקי העולם, המדד התאפיין במגמת עליה וכרגע הוא במרחק של פחות מאחוז משבירת רמת ההתנגדות של 2060 הנקודות. המומנטום במדד זה הוא כרגע חיובי והוא נתמך על ידי אינדיקטורים טכניים שונים כמו ממוצעים נעים ומדד ה RSI. במידה ונראה בימים הקרובים פריצה של רמת ההתנגדות-2060 הנקודות- אנו צפויים לראות "דהירה" מעלה של מדד הקוספי.
לסיכום, יש להישאר עם יד על הדופק. במידה ותתרחש הפריצה של רמת ההתנגדות (2060 הנקודות) אזי אנחנו צפויים לראות מהלך עליות מרשים ביותר!

שווקי העולם השנה עשו מהלכים טובים השנה:
תא'25 כ-15%, תא'75 כ-23%, S&P500 כ-26.5%, נסדק100 כ-28%, ראסל2000 כ-32%, יורוסטוק כ-15%, ברזיל (Ibovespa) כ-%13.5-, סין כ-0.46%-, MSCI Em כ-4.36%-.


מבנה תיק פוטנציאלי

הערה מקדימה:
חייב כל משקיע לגשת למנהל ההשקעות/מנהל התיקים שלו על מנת לבנות אפיון צרכים והתאמת מידת הסיכון המתאימה לו בטרם יבנה תיק השקעות
 

להלן מבנה תיק אופייני הערוך להתמודדות עם הסתברות לעליה במרווחים ובתשואות האפיק האג"ח, אינפלציה שנשמרת ביעד הממשלתי ועם הסתברות גבוהה לרמת ריבית נמוכה לאורך זמן:
 

מניות
בסביבת המאקרו הנוכחית ולאור חלופות ההשקעה האחרות משקיע ממוצע יכול להגיע לרמת חשיפה באפיק המנייתי של 85% (כלומר לקוח עם רמת חשיפה של עד 10% מסך התיק למניות יהיה ברמה של 8.5% מסך התיק).
 

אגרות חוב
• צמוד מדד - עד 60% צמוד מדד ( עד כ-65% קונצרני, עד כ-35% ממשלתי). במידה והמשקיע החליט להשקיע במדדים כגון תלבונד תשואות ו/או מדד תלבונד יתר, רצוי מאד לעשות זאת דרך תעודת סל ו/או קרן נאמנות, וזאת על מנת להוריד את הסיכון בהחזקת איגרת חוב באופן ישיר מאותם מדדים. חשוב לציין כי בעת הגדלת המרווחים, אגרות אלו ירדו ולכן רצוי מאד לעשות דרך תעודת סל ו/או קרן נאמנות (גם הם ירדו אבל פיזור הסיכון יקטין במידה את התנודות).
• שקלי – עד 40% שקלי (עד כ- 55% קונצרני, עד כ-45% ממשלתי).
• מחמ כללי של כל התיק: כ-4 עד 5.

 

** רצוי להחזיק כעד 5% -10% מסך התיק כמזומן (קרן שקלית ו/או מקמ) להמתנה לכל התפתחות בשוק שתיהיה.
** התשואה הפנימית של המדדים (נכון לכתיבת סקירה זו):
תל-בונד צמודות 1.65% שנתי עם מחמ של 3.54.
תל בונד תשואות 3.10% שנתי עם מחמ 3.66.
(מדדים מסוכנים יותר – לכן מומלץ להחזיק דרך ת. סל ו/או קרן נאמנות ולא באופן ישיר).


*** על אף הכתוב, על כל לקוח להתייעץ ולהתאים את מבנה התיק שלו בהתאם לצרכים הספציפיים שלו, בהתייעצות עם מנהל התיקים שלו או יועץ מוסמך בבנק.
 

 

 

 

מידע הצופה פני עתיד

חלק מהמידע המפורט בדוח זה, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות-ערך. לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שינויים מאקרו כלכליים, שינויים במצב הגיאופוליטי, שינויים רגולטוריים ושינויים אחרים שאינם בשליטת בית ההשקעות פריוריטי, ואשר עשויים להביא לאי התממשות ההערכות ו/או לשינויים בתוכניות הואפיקי השקעה. מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון : "אנו מאמינים", "צפוי", "חזוי", "מעריכים", "מתכוונים", "מתכננים", "מתעתד",
"עשוי להשתנות" וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם, כגון: "תוכנית", "יעדים", "רצון", "צריך", "יכול", "יהיה". מידע וביטויים צופי. פני עתיד אלו כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות, משום שהם מבוססים על הערכות של בית ההשקעות לגבי אירועים עתידיים, אשר כוללים, בין
היתר, שינויים בפרמטרים הבאים: מצב המשק, טעמי הציבור, שיעורי ריבית בארץ ובחו"ל, שיעורי אינפלציה, הוראות חקיקה ורגולציה חדשות בתחום הבנקאות ושוק ההון, החשיפה לסיכונים פיננסיים.
המידע המוצג להלן נסמך, בין היתר, על מידע המצוי בידיעת בית ההשקעות והמבוסס, בין היתר, על פרסומים של גורמים שונים, כגון: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר, נתוני בנק ישראל, משרד השיכון וגורמים אחרים המפרסמים נתונים והערכות לגבי שוקי
ההון בארץ ובעולם. מידע זה משקף את נקודת המבט הנוכחית של בית ההשקעות בנוגע לאירועים עתידי. נקודת מבט זו מבוססת על הערכות, ולכן נתונה לסיכונים, לחוסר ודאות, ואף לאפשרות שאירועים או התפתחויות, שנחזו כצפויים, לא יתממשו בכלל, או יתממשו במקצת בלבד.
 

 

 

 


ברכת חג שמח,
מחלקת מחקר פריוריטי

 

 


הכותבים הינם בעלי רישיון לניהול תיקים והשקעות ומתמחים בניהול הון אישי. ייתכן כי לכותבים יש עניין אישי בנושא (ניירות ונכסים פיננסים). הייעוץ ו/או כתבה ו/או הבלוג לא מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע הינו לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליו לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר. פריוריטי בית השקעות בע"מ ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. בית ההשקעות ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו.
 


 

מפת אתר  |  צור קשר  | הצהרה משפטית