English עברית
 
ניהול תיקי השקעות
פנסיה בניהול אישי - IRA
בנקאות להשקעות
פרישה
סיכונים פיננסיים
מילון מונחים
סקירות מאקרו חודשיות
04/04/2016
כתבה - 5 צעדים לפני עליית הריבית בארה"ב
11/01/2016
אנליזה 2016 - בית ההשקעות פריוריטי
28/07/2015
סקירת מאקרו - יולי 2015- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
31/12/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
14/12/2014
סקירת מאקרו - נובמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/11/2014
סקירת מאקרו - אוקטובר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/10/2014
סקירת מאקרו - ספטמבר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/09/2014
סקירת מאקרו - אוגוסט 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/08/2014
סקירת מאקרו - יולי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/07/2014
סקירת מאקרו - יוני 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
02/06/2014
סקירת מאקרו - מאי 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
04/05/2014
סקירת מאקרו - אפריל 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
08/04/2014
סקירת מאקרו - מרץ 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/03/2014
סקירת מאקרו - פברואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
05/02/2014
סקירת מאקרו - ינואר 2014- מאת מחלקת מחקר פריוריטי
06/01/2014
סקירת מאקרו - דצמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
03/12/2013
סקירת מאקרו - נובמבר 2013 - מאת מחלקת מחקר פריוריטי
30/10/2013
חדש באתר ! סקירות מאקרו חודשיות מאת מנהל השקעות בכיר - אסף חובב
28/04/2013
מאמר חדש במערכת!!! כדאיות ושימוש בניתוח טכני - תוצאות מחקר של 20 שנה.
24/09/2012
מאמרים חדשים מעת טובי מומחינו - לקריאה לחץ כאן
10/09/2012
חדש בפריוריטי !!! עדכונים שוטפים גם בפייסבוק !!!
25/07/2012
טלפון ישיר למוקד קשרי לקוחות: 072-2223336
19/06/2012
חדש בפריוריטי! קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים בניהול אישי.
שם
כתובת דוא''ל
תוכן ההודעה
סקירת מאקרו - יוני 2014

                                                                   סקירת מאקרו יוני 2014 בית ההשקעות פריורטי

חודש יוני התאפיין בשלל חדשות שונות מהעולם אבל סביר להניח שיזכר כחודש של מימוש רווחים לאחר העליות של חודש מאי. באמריקה קיבלנו במהלך החודש חדשות מעורבות על המשק האמריקאי (תוספת משרות גבוהה מהצפוי לצד נתוני צמיחה שליליים). באירופה- יצא הבנק המרכזי של האיחוד האירופי עם תוכנית חדשה שעיקרה ריבית שלילית על כספי פקדונות הבנקים המושקעים בבנק המרכזי. מטרת התוכנית היא לעודד את הבנקים האירופאיים למשוך את כספי הפקדונות ולהרחיב את מתן האשראי לעסקים. בכך מקווה הבנק המרכזי להתניע את הפעילות הכלכלית ביבשת.
התוכנית האירופאית לא הפתיעה אבל דרך הפעולה שנבחרה כן. הדרך הנבחרת מצביעה על המצב הבעייתי בו מצוי הגוש האירופי. רבים חשבו כי הבנק האירופי יערוך תוכנית דומה לתכוניתו של הבנק האמריקאי, אולם הדרך אשר נבחרה מראה כי אין באמת "איחוד" באיחוד האירופי. מתוך שיחות עם אנליסטים בחו"ל עולה כי גם הם הופתעו כמונו מדרך הפעולה שנבחרה. אלו תארו כיצד גורמים פוליטיים הפעילו לחץ על הבנק המרכזי לא לפעול בדומה לארצות הברית מתוך חשש כי זה ייתן "דלק" וחומר תבערה לגורמים פוליטיים באירופה לפרק את הגוש. תוצאות הבחירות לפרלמנט בחודש מאי הראו כי ישנו זרם לא קטן במספר מדינות אשר דורשים לפרק את הגוש. התוכנית החדשה נותנת תמריץ חיובי לשוק המניות באירופה. להערכתנו רצוי להחזיק פוזיציה במדדים המובילים באירופה.

ישראל
במהלך חודש יוני מחלקת המחקר של בנק ישראל פרסמה את הערכתה לגבי הצמיחה של המשק הישראלי, ולמעשה עדכנו את התחזית כלפני מטה. התוצר ב-2014 צפוי לצמוח ב-2.9%. בניכוי ההשפעה של הפקת הגז מקידוח "תמר" על מדידת התוצר, הצמיחה צפויה לעמוד על 2.6%. תחזית זו נמוכה מעט ביחס להערכות הקודמות ממארס (3.1%).
נתוני סחר החוץ לחודש מאי מצביעים על קיפאון ביצוא הסחורות תוך שיפור קל ביצוא הטכנולוגיה העילית והרעה ביצוא ענפי הטכנולוגיות המסורתיות; קיפאון זה מתיישב עם הקיפאון בסחר העולמי על פי מדדים שונים. בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות) נרשם ברבעון הראשון עודף גדול יחסית של 3.5 מיליארדי דולר, אך חשבון הסחורות והשירותים (עודף היצוא) תרם לגידול בעודף רק 0.7 מיליארד יחסית לרבעון הרביעי. באפריל נרשם שיפור בפדיון של רשתות השיווק. נתון זה עשוי להצביע על כך שהירידה שחלה בצריכה ברבעון הראשון איננה מתפתחת לכדי מגמה. מדד האקלים, המבוסס על סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס, יציב בחודשים האחרונים ומצביע על קצב צמיחה חודשי של 0.27%. אגב אם נתון זה ימשיך לשמור על יציבות חיובית אזי אולי נראה ירידה בהאטה הכללית של המשק. נתונים אלה מאפשרים למשקיע להאריך את המח"מ בתיק ובכך לקבל תשואה גבוהה יותר.

אינפלציה
מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.1%, נמוך במעט מתחזיות החזאים, שצפו בממוצע עלייה של 0.2%. עליות משמעותיות נרשמו בסעיף הדיור, בסעיף החינוך התרבות והבידור, ובסעיף הריהוט. ירידה משמעותית נרשמה בסעיף ההלבשה וההנעלה.
גורמים רבים צפויים למתן את האינפלציה. ראשית, אין סימנים ללחצים אינפלציוניים מכיוון הביקושים המקומיים (דרך עלויות גורמי הייצור), ולנוכח הצמיחה המתונה נראה שמצב זה יימשך גם בשנה הקרובה. שנית, בהמשך למגמה שהסתמנה השנה, רכיב הדיור במדד (שכר הדירה) – רכיב שהיווה בשנים האחרונות גורם אינפלציוני – צפוי להמשיך להתמתן. שלישית, ייסוף השקל נמשך גם במחצית הראשונה של השנה, וסביר להניח שהשפעתו על האינפלציה טרם מוצה. רביעית, האינפלציה הנמוכה בעולם, על רקע עודפי כושר ייצור, מהווה גם היא גורם מרסן (ובניגוד לרבעון הקודם, נראה כי הפעם גם מחירי המזון בעולם כבר אינם מהווים גורם אינפלציוני).

                                        האינפלציה בפועל ומניפה לאינפלציה הצפויה
                         (שיעור עליית המחירים המצטברת בארבעת הרבעונים האחרונים)

יוני 2014 - 1
הערות:
מרכז המניפה מבוסס על הערכת חטיבת המחקר בבנק ישראל. רוחב המניפה מבוסס על מודל ה-DSGE המורחב של חטיבת המחקר. מלוא מוטת המניפה מכסה 66% מהתפלגות האינפלציה הצפויה. הקו המרוסק הוא תחזית חטיבת המחקר מהרבעון הקודם (מארס 2014).


על פי הערכות אלו ניתן לראות כי גם אם תהיה עלייה בריבית בישראל אזי זו תהיה מתונה ולא גבוהה במהלך 2015. יחד עם זאת מחלקת המחקר של פריוריטי מעריכה כי הגדלת החשיפה לאיגרות חוב עם ריבית משתנה במהלך סוף 2014 יכולה לאזן את השפעת העלייה בריבית על המשקיע.

ריבית בנק ישראל
תחזיות החזאים לגבי ריבית בנק ישראל, וההערכות המגולמות בעקומי התלבור והמק"מ, מצביעות עדיין על הסתברות להפחתת ריבית אחת בשלושת החודשים הקרובים, אולם חלה ירידה מסוימת בהסתברות זו ביחס לחודש הקודם.

                      ריבית בנק ישראל בפועל ומניפה לריבית הצפויה
יוני 2014 - 2


הערות:
מרכז המניפה מבוסס על הערכת חטיבת המחקר בבנק ישראל. רוחב המניפה מבוסס על מודל ה-DSGE המורחב של חטיבת המחקר. מלוא מוטת המניפה מכסה 66% מהתפלגות הריבית הצפויה. הקו המרוסק הוא תחזית חטיבת המחקר מהרבעון הקודם (מארס 2014). המקור: עיבודי חטיבת המחקר של בנק ישראל.

שוק המניות
שוק המניות נראה חיובי וכי הירידות האחרונות בשבועות האחרונים מצטיירים לא יותר מאשר תיקון טכני, חשוב לראות כי השוק האמריקאי רשם תשואה חיובית בסך הכל בחודש יוני בניגוד לשווקים אחרים. הבדלנות האמריקאית כנראה מתחילה להשפיעה גם על שוק המניות האמריקאי. בנקודה זו חשוב לנו במחלקת המחקר של פריוריטי להדגיש כי ישנה חשיבות מכרעת לנטרל ו/או להקטין את החשיפה/השפעתו של המטבע חוץ במיוחד לאור התוכנית האירופאית. חשוב לזכור כי לא ניתן לקזז הפסדי הון במטבע חוץ.

שוק אגרות החוב
חודש יוני רשם תשואה שלילית בשוק אגרות החוב במיוחד במדדים המובילים. הערכת מחלקת המחקר של פריוריטי מחודש קודם לא השתנתה- אנו עדין צופים שמירה על ריבית נמוכה לאורך זמן עם סבירות להורדת ריבית. לפיכך הירידות האחרונות בשוק אגרות החוב עשויות להסתמן כהזדמנות במיוחד במספר אגרות חוב בהן התשואה הפנימית גבוהה משמעותית מהחודש הקודם עקב הירידות של החודש.

                                                   ניתוח מדד תל אביב 75
מדד המניות תל אביב 75 מייצג את 75 החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב במקומות 26-100. כלומר מדובר במניות שמגיעות לאחר המניות הגדולות של מדד ת"א 25.

הגרף הראשון שצירפנו הינו גרף שבועי המתאר את השנים האחרונות של המדד
יוני2014 - 3


בגרף זה אנחנו יכולים לראות את כי המגמה הראשית של המדד בשנתיים האחרונות הינה מגמת עליה מובהקת.
עם זאת, אנו רואים כי בתקופה האחרונה סובל המדד מירידות שערים ונסוג מרמת 970 הנקודות לרמת 895 הנקודות.

הגרף השני המצורף הינו גרף יומי המציג את התנהגות המדד לאורך השנה האחרונה
יוני 2014 - 4

בגרף זה אנו רואים כי המדד עומד כיום בסמוך לרמת 895 הנקודות.
מאז פריצת המדד את רמת 895 הנקודות כלפי מעלה בסוף דצמבר 2013 הפכה רמה זו לרמת תמיכה. בכל פעם שבה המדד חווה מהלכי ירידות הוא נבלם ברמה זו וחוזר מעלה.
עם זאת, לאחרונה אנו רואים בגרף כי המדד "מבקר" בסמוך לרמת התמיכה בתדירות הולכת וגוברת, עובדה המצביעה על כך שיש יותר ויותר מוכרים בשוק וכי כוחם של הקונים נחלש.
"המלחמה" על רמה זו היא חשובה מאוד ולכן עלינו להמשיך ולעקוב אחר רמה זו. במידה והמדד ישבור את הרמה הזו מטה אזי אנו נהיה צפויים לראות מהלך ירידות משמעותי שיגיע ככל הנראה לכל הפחות לרמת 840-845 הנקודות. במידה ורמת התמיכה תישמר, אנו בהחלט צפויים לראות את המדד חוזר לעלות.


מידע הצופה פני עתיד
חלק מהמידע המפורט בדוח זה, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות-ערך. לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שינויים מאקרו כלכליים, שינויים במצב הגיאופוליטי, שינויים רגולטוריים ושינויים אחרים שאינם בשליטת בית ההשקעות פריוריטי, ואשר עשויים להביא לאי התממשות ההערכות ו/או לשינויים בתוכניות הואפיקי השקעה. מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון : "אנו מאמינים", "צפוי", "חזוי", "מעריכים", "מתכוונים", "מתכננים", "מתעתד",
"עשוי להשתנות" וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם, כגון: "תוכנית", "יעדים", "רצון", "צריך", "יכול", "יהיה". מידע וביטויים צופי. פני עתיד אלו כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות, משום שהם מבוססים על הערכות של בית ההשקעות לגבי אירועים עתידיים, אשר כוללים, בין
היתר, שינויים בפרמטרים הבאים: מצב המשק, טעמי הציבור, שיעורי ריבית בארץ ובחו"ל, שיעורי אינפלציה, הוראות חקיקה ורגולציה חדשות בתחום הבנקאות ושוק ההון, החשיפה לסיכונים פיננסיים.
המידע המוצג להלן נסמך, בין היתר, על מידע המצוי בידיעת בית ההשקעות והמבוסס, בין היתר, על פרסומים של גורמים שונים, כגון: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר, נתוני בנק ישראל, משרד השיכון וגורמים אחרים המפרסמים נתונים והערכות לגבי שוקי
ההון בארץ ובעולם. מידע זה משקף את נקודת המבט הנוכחית של בית ההשקעות בנוגע לאירועים עתידי. נקודת מבט זו מבוססת על הערכות, ולכן נתונה לסיכונים, לחוסר ודאות, ואף לאפשרות שאירועים או התפתחויות, שנחזו כצפויים, לא יתממשו בכלל, או יתממשו במקצת בלבד.

בברכה
מחלקת המחקר
פריוריטי בית השקעות.

הכותב הינו בעל רישיון לניהול תיקים והשקעות ומתמחה בניהול הון אישי. ייתכן כי לכותב יש עניין אישי בנושא (ניירות ונכסים פיננסים). הייעוץ ו/או כתבה ו/או הבלוג לא מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע הינה לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר. פריוריטי בית השקעות בע"מ ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע מידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. בית ההשקעות ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. 

 

מפת אתר  |  צור קשר  | הצהרה משפטית