מצב האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי של גופים פיננסים ולא פיננסים בארצות הברית

 

 

על חשיבות מצבן הפיננסי של חברות נאמר ונכתב כבר רבות בנושא. במיוחד לאור המשבר שכביכול "פרץ" ב 2008 נעשו (במיוחד בבנקים האמריקאים) הרבה שינויים במבנה של נטילת הלוואות במגוון דרכים: רגולטוריות, חשבונאות, דרישות מלקוחות ועוד.

על מנת שכלכלה תתפתח ותצמח ישנה חשיבות קריטית למתן אשראי, גודל האשראי וזמן. כמובן שישנן עוד אלמנטים (ריבית) אך אלו קריטיים להבנת מצבם של נטולי ההלוואות ובמיוחד של נותני ההלוואות. כל הרעה במצב האשראי של מדינה עלולה לגרום לזעזוע, עצירה ואף לדרדור חד (עליה באבטלה) של הכלכלה, ככל שהשפעת המדינה בעולם גדולה יותר כך תגרור את שאר המדינות עמה, במיוחד אם מדובר בכלכלה הגדולה בעולם, ארצות הברית. 

חשיבות נותני ההלוואות

לגופים פיננסים ובמיוחד על הבנקים, אשר נותנים שירותים נוספים חשובים וקריטיים לאדם הפרטי, הרעה במצב החזר ההלוואות של לקוחותיהם עלול לגרור את כל המשק לעצירה. שכך במהלך הזמן נעשו מספר שינויים, אחד מהם הרגולציה אפשרה (בצדק!) לגופים חוץ בנקאיים לתת אשראי לחברות. מתוך ראייה שסיכון האשראי יתפזר על מספר גדול יותר של גופים ולא על מספר מצומצם ובכך השיקום יהיה מהיר יותר והגופים הפיננסים כגון הבנקים, יוכלו להמשיך לתפקד. לכן בראייה רחבה יותר של מצב המשק יש לבחון בדרך מעמיקה יותר לא רק את מקבלי האשראי אלא גם נותני האשראי.

מהבחינה הזאת הבנקים האמריקאים נמצאים במקום שונה לגמרי מלפני עשור. בשנים האחרונות נעשתה הקשחה של נתינת הלוואות ודרישה לביטחונות והתחייבויות וכך למעשה הוכנה קרקע פוריה וטובה לגופים חוץ בנקאיים לתת אשראי, גופים כגון: קרנות פנסיה, חברות פיננסים פרטיות, קרנות אשראי גדולות וקטנות וללווים קטנים כגון P2P. בצורה זו ניתן להשיג פיזור של כלל סיכון האשראי במשק ללא סיכון קריטי במיוחד של גופים גדולים וחשובים כמו הבנקים.

חשיבות מקבלי ההלוואות

ההבנה של נוטלי ההלוואות תלמד אותנו על מצבה הכלכלי של המדינה ואיזה אפיק נמצא באור חיובי ואיזה שלילי. חברות ויזמי האשראי מקבלים על עצמם את ההתחייבות לפרויקט ולאשראי ולכן חשיבותם ותרומתם לחברה ולכלכלה הינו קריטי. ככל שהתפוקה גבוהה יותר כך גם גוברת הדרישה לעובדים ולעליה בשכר וכל זה תורם באופן ישיר לביטחונו של הצרכן ולהמשך צמיחה. במידה וגופים אלו לא מצליחים לעמוד בהחזרי האשראי אזי האבטלה עולה, הצריכה יורדת והכלכלה מתכווצת.

במהלך עשרות שנים התפתחו ("הומצאו") מספר רב מאד של מושגים המנסים לתאר מה היא כלכלה! אישית אני אוהב להיצמד ולבחון מספר בודד מושגים שורשיים פונדמנטליים: אבטלה, ריבית, יכולת החזר אשראי וצריכה. להבנתי אין צורך ביותר מנתונים אלו על מנת לגבש תמונה מלאה לגבי מצבו של המשק הנוכחי והעתידי. אם נסכים כי המונח כלכלה הינו שימוש במשאבי הטבע לרווחת האדם, אזי נתוני רמת האבטלה והצריכה מהווים את הבסיס עליו מונחת רווחת האדם. ככל שהאדם ירגיש בנוח עם מצבו כך ירכוש יותר וירצה להתקדם בחייו.

מצב של מיתון כלכלי, הוא למעשה תוצאה של שני מצבים אפשריים: האחד, חוסר שיווי משקל כלכלי (למשל הוצאות גדולות מהכנסה, דפלציה ועוד). השני, אירוע כלכלי ו/או גיאו-פוליטי פתאומי. ההבדל בין מצבים אלו הוא מרכיב הזמן. במצב האחד חוסר שיווי משקל נבנה לאורך זמן וניתן לראות סימני מקדימים (למי שבוחן) והמצב השני "הברבור השחור" (מושג סטטיסטי לניתוח סיכונים) חיזוי קשה מאד ופתאומי. 

לאחר הקדמה זו, אני מרגיש יותר בנוח להתחיל  את הסקירה על מצב האשראי של הגופים וחברות בארצות הברית. מקור כל הנתונים אשר יוצגו בסקירה זו נלקחו מנתוני הבנק הפדרלי בארצות הברית ומבנקים בארצות הברית כגון: W.F, B.O.F.A

במהלך 10 השנים האחרונות הכלכלה האמריקאית נתמכה על יד מדיניות מוניטרית  מרחיבה אשר  יושמה על ידי הבנק המרכזי האמריקאי. יש לזכור דבר אחד, למרות עלית הריבית בחודשים האחרונים עדיין רוב החברות בארה"ב לקחו הלוואות ארוכות טווח בריבית קבועה ונמוכה מאד ביחס להיום. כרגע לא נראה הרעה של המשק אך כן יש סימני דרך מדאיגים ויתכן והחברות יוכלו לגבור עליהם.  

כאמור, במהלך השנים נבחנו מספר מדדים אשר מצביעים על מצבם הפיננסי של החברות בארצות הברית. אחד המדדים "מצב הבריאות הפיננסי" לחברות לא פיננסיות (NFC) אשר בוחן ומשקלל 8 אלמנטים. למעשה מדד זה מראה כי תיתכן הרעה במצבן של החברות בשנים הקרובות. אחד האלמנטים המעניינים (ראו תרשים למטה) זה יחס ה EBITA (הכנסות לפני ריבית ומס) להוצאות הריבית של חברות. כרגע היחס נמוך מ 5, כלומר הכנסות יכולות לכסות כ 5 מחזורים של הוצאות ריבית. נתון נמוך כאשר הגבוה ביותר בפעם האחרונה נרשם ב 2014. 

ראו כי בשנות המיתון של לפני 2001 ו-2008 המדד נראה באותה הרמה לפני הכניסה למיתון.

אלמנט נוסף זה יחס החוב להכנסה EBITA, כמו שניתן לראות למטה יחס זה עומד על 3.17

נתון זה מהבנק הפדרלי מצביע על מבנה החוב של אותן חברות: למעשה רק כ-25% מהחובות נרשמו כחוב לטווח קצר ואילו החוב לטווח ארוך מקובע על ידי ריבית נמוכה ועל ידי הנפקה של ניירות ערך (אגרות חוב) לטווח ארוך ובכך הקטינו החברות למעשה את הרגישות לשינויי ריבית במשק. נתון מאד מעודד המצביע על חוזקן של חברות.

 לכאורה נראה כי יש סיבות להיות בדאגה בנושא, מתוך בחינה מעמיקה בהיסטוריה החולפת, של השנים שקדמו למצבי מיתון. למשל: שווי המניות של החברות בשנת 2000 שווי החברות בשוק עמד על 2 טריליון דולר וגם היום שווי מחיר המניות של החברות מגיע ל 2  טריליון דולר אך בניגוד גמור לשנות ה 90 הפעם שווי המניות מהווה רק 9% מהמאזן. לכן ירידה חדה במדדי המניות לא ישפיעו על יכולת החברות לשלם את התחייבותם.   

 

נקודה חשובה לציון: כ -49%  מאגרות החוב של החברות האמריקאיות נסחרות בתשואה של מעל 7%. על פי הנתונים חברות החלו להראות קשיים ו/או שמצבם הפיננסי אינו עומד עוד באותו אור חיובי כבעבר. זכרו כי נתונים אלו התקבלו לאחר הורדה דרסטית של המס לאותן חברות. השוק יכול היה להיות במצב גרוע הרבה יותר אם תכנית המס לא הייתה מתקבלת ו/או עוברת. 

לאור הנתונים, ישנן בהחלט סיבות טובות לנורות אדומות בכל הקשור לתחום האשראי. ישנם מספר תרחישים אפשריים אשר יכולים להתפתח במהלך :

- תועלה הריבית בקצב של פעימה אחת ב 2018 ופעימה אחת נוספת במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה. בתרחיש כזה השוק יגיב בצורה מתונה יותר, אך נראה כבר עלייה מתונה באבטלה.

- הפד האמריקאי ימשיך במדיניות העלאת הריבית פעם אחת נוספת ב 2018 ועוד שתי פעימות במהלך שישה החודשים הראשונים של 2019. בתרחיש שכזה אנחנו עלולים לראות כי החברות במשק האמריקאי ידווחו על ירידה ברווחיות ומעבר להפסדים. בתרחיש שכזה נראה ירידות בשווקים והמשך ירידת תשואות באגרות החוב ויתכן כי הפד עלול להגיע למסקנה שיש צורך להוריד ריבית במהלך החצי השנה שניה של 2019.

- הפד יעצור את עליית הריבית במהלך 2019, שוק ההון יגיב בחיוב.

- במידה והכלכלה העולמית נכנסת למיתון, חלק מהחברות נכנסות למשבר אשראי עמוק ואף לפשיטת רגל במדינות מסוימות כגון: טורקיה וארגנטינה. בתרחיש זה יתקשה הפד האמריקאי להמשיך לעלות ריבית.

כמו שניתן להבין ההסתברות לסטגנציה ו/או הורדת ריבית במהלך החצי השני של 2019 בארצות הברית גבוהה יותר.

 

 

בברכה,

אסף חובב    

סמנכ"ל שיווק פריוריטי קרנות גידור וניהול נכסים

מנהל השקעות

מס' רישיון 11050

הכותב הינו בעל רישיון לניהול תיקים והשקעות ומתמחה בניהול הון אישי. ייתכן כי לכותב יש עניין אישי בנושא (ניירות ונכסים פיננסים). הייעוץ ו/או כתבה ו/או הבלוג לא מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע הינה לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר.