קניית דירה או מגרש – בחירת עורך דין מייצג

קניית דירה או מגרש – בחירת עורך דין מייצג

במאמרים זה ואחרים אנסה להביא בפני הקורא מקצת מן התובנות, המחשבות, הדילמות והשקולים שעל צד לעסקת מקרקעין לבחון עת הוא ניגש לביצוע עסקה ומעט מהרהורי ליבו ושיקוליו של עורך הדין בשלבי ההתקשרות השונים תוך עריכת הסכם ממצה שיביא בסופו של יום להשלמת העסקה באופן חלק כשכל הצדדים נהנים ולא לביטולה ולהתנהלות ארוכת שנים בבתי משפט.

לבחירת עורך דין מייצג בעסקת מקרקעין ישנה חשיבות רבה לעסקה אותה הנכם מבקשים לעשות, הואיל ומן הסתם נקשר בה סכום כסף גדול אותו מרביתכם חסכתם כל חייכם ואין מדובר כאן בקניית רהיט או רכב. הוראות החוק ויישומן שונה בכל הקשור לעסקאות מיטלטלין לבין עסקאות מקרקעין. עסקאות מקרקעין סבוכות יותר ותחולת החוק וסייגיו שונים במהותם מזו של עסקת מיטלטלין. כך גם ישנה חשיבות רבה לבחירת עורך הדין שייצגכם בעסקת המכר/רכישה וחשוב מאוד לדעת מראש, כי זה תחום התמחותו וכי ניסיונו מוכח. עורך הדין מייצג לעיתים את המוכר ולעיתים את הקונה ולעיתים אף את שני הצדדים. רבות הסיטואציות ועסקה אחת ותנאיה אינה דומה לרעותה אף קיומם של אלמנטים משפטיים זהים בכל עסקת מכר.

עו"ד המתמחה בתחום מנקז אליו מן הסתם מידע רב בדבר פסיקה וחוק הקשורים לתחום העיסוק ומתעדכן באופן שוטף בכל חידוש. הניסיון הרב שצבר מאפשר לו לשקול ולנתח באופן מעמיק את כל התסריטים האפשריים ולקבוע את התנאים והסייגים המתאימים בכל עסקה ועסקה על מנת שבסופו של יום ניתן יהיה להשלימה ולרשום את הזכויות בנכס ע"ש הקונה תוך הגנה מרבית על הלקוח אותו הוא מייצג.

בדרך כלל עורכי דין מהישוב מעורים ביישוב ומכירים את המגבלות התכנוניות והמשפטיות של הנכסים, השכונות וכך גם של היזמים או הקבלנים. בידי עורכי הדין במקרה כזה, מצטברת אינפורמציה רבה השימושית לניתוח כל עסקה ועסקה על תנאיה וסיגיה. עורך הדין יהיה בקיא יותר בכל הקשור להפשרות קרקע, הפקעות, שינויי ייעוד ו/או פעולות אחרות בהן קשורה הרשות המקומית או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה או המוכר.

עו"ד המתהדר בנוצות שאין לו ולצערי ישנם אף מאלו, עלול לעשות טעויות קריטיות בהעדר ניסיון או ידע, אשר מחירן במקרה הטוב יהיה רק כואב ובמקרה הפחות טוב הקונה עלול להפסיד את כל כספו, כסף שנחסך במהלך חיים שלמים. אל לכם להקל ראש, מקרים כאלו שכיחים וקורים לא אחת ועוד יידונו במאמר אחר.

מעבר להיבט המקצועי בו נמדדים ידיעותיו, ניסיונו ושמו הטוב של עוה"ד חשובה לא פחות ההתרשמות האישית מעורך הדין, התקשורת עימו וזמינותו כנותן שירות. זכרו, כי עוד תאלצו להגיע למשרדו לצורך חתימות על מסמכים, לצורך ענייני המשכנתא ולצורך העברת/קבלת אישורים ו/או כספים או כל מסמך נדרש אחר. קרבתו של המשרד ונגישותכם אליו תחסוך לכם זמן יקר ונכון יהיה לבחור עו"ד מהישוב.

יחד עם זאת, אל לנו לשכוח, כי בכוונתנו לבצע עסקה מרצוננו החופשי, אין כופים עלינו את העסקה ועלינו לפעול באופן כזה שלפיו שני הצדדים להסכם יהינו מפירות העסקה. לפיכך, נכון יהיה תמיד לנהוג בנעימות ובהגינות כלפי הצד האחר, לרבות כלפי עורכי הדין המייצגים ולא לראות מי מהם כיריב. ככל שאין בנו פגיעה ממשית, אל לנו להיתפס לדקויות החוזה וככל שהדבר ניתן ואינו מהווה משום נטל ו/או קושי וותרו ונסו לעזור לצד השני לקיים את התחייבויותיו עפ"י החוזה.

הליך המכירה או הרכישה אינו קל למי מכם, שכן מדובר בעסקה שכרוך בה ממון רב, אשר ברוב המקרים חלקו הגדול אנו בכיסנו ואנו נאלצים לקבלו כהלוואה מובטחת במשכנתא מבנק זה או אחר, אנו נדרשים לריצות ולחתימות, ללוחות זמנים צפופים אשר לא תמיד ניתן לנו לעמוד בהם ולא תמיד זה קל שכן רובנו לא בנויים לכך והעניין הופך למכביד ומעיק גם בלי שהמוכר ו/או הקונה יישב לנו על הראש על כל פרט קטן. לו היינו מדקדקים בחוזה כלשונו על כל פרט ופרט בדקויות אין קץ, הריי שניתן יהיה לראות את הצד האחר כמפר גם אם אינו באמת כזה ולפעול לביטול החוזה ולפנות לערכאות, בעוד שאם הינו עוצרים לרגע לבחון את הדברים במושגים של עלות תועלת, היינו למדים שנכון יהיה לקיים את ההסכם אף הפרתו ולא לבחור בדרך של פניה לקבלת סעדים מבית המשפט. לעומת זאת, בהחלט ישנן הפרות המצדיקות נקיטת הליך משפטי ופנייה מידית לבית המשפט ולו כדי לשמור על זכויות היסוד ו/או למנוע העצמת נזקים שנגרמו כתוצאה מההפרה.

בחירת עורך דין הינה איפה החלטה חשובה לא פחות מהמחיר ו/או מתנאי העסקה וראוי כי תעשו לעניין זה בחירה מושכלת ונכונה.

הערה: המידע המשפטי לעיל, מהווה מידע כללי בלבד והשימוש בו אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ משפטי או המלצה לנקיטת אי אילו הליכים או לאי נקיטתם. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. העורך אינו אחראי באופן ישיר או עקיף לתוצאות הנובעות משימוש הקורא במידע משפטי זה ומומלץ בזאת קורא לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין אשר נושא זה הינו עיקר התמחותו.

עו"ד ארז הראל – עורך דין ביבנה | עו"ד בגן יבנה | עורך דין יבנה