הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

במצב דברים לפיהם מערכת היחסים של בני הזוג עלתה על שרטון ובאין מוצא נראה, הנטייה של בני הזוג היא לפעול, כל אחד בחלקו, לשם הכשרת הקרקע לפירוק חיי הנישואין, אולם בתוכם פנימה רובם המכריע נשאר עם דילמות בכל שעה ביום והאמת היא שהם דיי פוחדים מפירוק החבילה, לעיתים בניגוד למה שהם מראים החוצה. הלבטים גדולים הן מוסרית והן כלכלית ומשפטית.

הזוג בדרך כלל מנסה הכל וכשקצו כל הקיצים הם מחליטים על פירוק סופי של החבילה, אלא שבמצב דברים זה כל צד טעון באמוציות וכעסים והחשיבה היא מהבטן ופחות מהראש, עובדה המקשה על הצדדים להגיע להסכמות בנושא המזונות והרכוש.

אופציית החתימה על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הנה אופציה המתאימה לבני זוג נשואים, אשר יחסיהם עלו על שרטון וברצונם לנסות ולשקם את מערכת היחסים ובד ובבד עם הניסיון לשקם את מערכת לדעת כי קיימת להם גם האופציה להתגרש בדרכי נועם במידה וניסיונם לשלום ייכשל.

במרבית המקרים הסכם כזה הנו הסכם המרכך את המטענים שכל אחד מהצדדים נושא, ומאפשר לבני הזוג לעקל ולהשלים עם המציאות, אשר מחד יכולה להובילם בסופו של יום לגירושין אך במקרים אחרים יש בו כדי להעמיד את בני הזוג במצב בו הם מבינים את גודל ההפסד מפירוק המשפחה וגורם להם להעלות את מערכת היחסים ביניהם למסלול חדש ושונה מהתנהלותם עד אותו מועד.

במסגרת דרכים אלו ניתן להגיע להסכמות משפטיות המשקפות את התנאים להמשך החיים המשותפים ואף את התוצאה אליה רוצים הצדדים להגיע עם ההחלטה הסופית לפירוק היחסים ביניהם וזאת במסגרת הסכם – הסכם שלום בית לחילופין גירושין.

פתרון זה כאמור, לפיו הצדדים יחתמו על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, במצב בו הצדדים למעשה, אינם בטוחים בהליך של פירוק המשפחה, וכאשר יש להם רצון כנה לעשות הכל על מנת לפתוח דף חדש הנו פתרון הולם יחסית, אשר משמעותו הוא קביעת הסדרים שיחולו בין בני הזוג במהלך התקופה של חייהם המשותפים ובעיקר את ההסדרים שיחולו במועד בו יחליטו לסיים את יחסיהם בפועל.

על מנת שהסכם שלום בית ולחילופין גירושין אכן יצדיק את כותרתו, מן הראוי לקבוע בו בין היתר גם מתווה ותניות בנוגע לניסיונות שעל בני הזוג לעשות על מנת לשקם את הקשר. ניתן לקבוע בהסכם כי על בני הזוג לפנות לטיפול זוגי על מנת לשקם את מערכת היחסים, ניתן אף להגדיר את המחלוקות בין בני הזוג ואת הדרך והתנאים לפתרונן, על מנת להביא את מערכת היחסים למסלול של שלום בית, כך גם ניתן לקבוע בהסכם את משך הזמן אשר הצדדים יקצו לשיקום מערכת היחסים ביניהם ובמידה וכל הניסיונות לשיקום מערכת היחסים לא נשאו פרי, או אז, ניתן לקבוע בהסכם, כי בני הזוג יתגרשו בהסכמה תוך שהם דאגו להסדיר בהסכם, גם את כל העניינים הנובעים מהגירושין. בד"כ קיימת הוראה לפיה מי מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תקופת שלום הבית בדרך של מתן הודעה בכתב לצד השני, דבר אשר יוביל לכך שהוראות ההסכם בכל הקשור לגירושין ייכנסו לתוקפם.

היתרון בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין הוא בכך שהצדדים חתמו על ההסכם במועד בו הייתה לכל אחד מהם כוונה כנה ואמיתית לשיקום היחסים ביניהם והעצמת התא המשפחתי, תוך שהם יודעים בתוכם, כי גם אם במידה וניסיונות אלו לא יישאו פרי, אזי הליך הגירושין עצמו יהיה הליך הוגן ובדרכי נועם, שכן הגיעו להסכמות והסדירו את כל העניינים הנובעים מעצם הגירושין ברוגע ובמחשבה ופחות מתוך כעסים.

ההסכם יסדיר את התנאים לחיים המשותפים במסגרת תקופת הניסיון לשלום בית וכן יסדיר את כל העניינים הכרוכים בגירושין במידה ושלום הבית לא יישא פרי, לרבות ענייני הילדים (משמורת, מזונות, הסדרי ראייה) וענייני הרכוש. חשוב לציין כי, ההסכם מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני, שכן, יש לתת להסכם תוקף מחייב. חתימה של הצדדים בלבד על ההסכם, אינה מספיקה.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הנערך באופן ממצה וככזה המכיל את כל התרחישים האפשריים הן לחיים משותפים והן לעת פירוק הנישואין באופן סופי, יהווה הסכם שיחסוך מבני הזוג הן מפח נפש, כעסים מיותרים, מלחמות חסרות תוצאה והתדיינות ארוכת זמן בבית המשפט ובבית הדין תוך בזבוז ממונם על תשלומי שכר טרחת עורכי דין והוצאות אחרות, בעוד שבסופו של יום התוצאה שיגיעו אליה במסגרת ההתדיינות המשפטית תהיה זהה וקרובה מאוד למה שכבר הוסכם עליו בהסכם.

הערה: המידע המשפטי לעיל, מהווה מידע כללי בלבד והשימוש בו אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ משפטי או המלצה לנקיטת אי אילו הליכים או לאי נקיטתם. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. העורך אינו אחראי באופן ישיר או עקיף לתוצאות הנובעות משימוש הקורא במידע משפטי זה ומומלץ בזאת קורא לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין אשר נושא זה הינו עיקר התמחותו.