היתרונות הגלומים בעריכת צוואה

היתרונות הגלומים בעריכת צוואה

באמצעות עריכת צוואה יכול כל אדם לשים חותם אישי וכן לקבל וודאות כיצד יחולק עזבונו. בהעדר צוואה ניתן למעשה להתנות על הדין וכל אדם יכול להחליט במדויק כיצד יחולק עזבונו.

אם פלוני מבקש לעשות ליורש אדם קרוב אליו (חבר, מטפל, קרוב משפחה מדרגה רחוקה, שאינו נמנה על יורשיו על פי דין) או אם פלוני מבקש לשלול מאחד מילדיו הנמנה על יורשיו על פי דין את זכיותיו שבדין בעיזבונו אך לא את זכויות ילדיו (נכדיו של המוריש). באמצעות עריכת צוואה יוכל הוא להוריש גם לנכדיו וגם לילדיו, כפי בחירתו. אם פלוני ירצה להעניק תכשיט או חפץ אישי אחר למאן דהוא ולא משנה מי, הרי שרק באמצעות עריכת צוואה יוכל לעשות כן.

באמצעות עריכת צוואה יוכל פלוני להרחיב ו/או לצמצם את הרכב יורשיו וכן לייחד נכסים כאלה ואחרים למי מיורשיו, כראות עיניו, כל אלה לא ניתן לעשות אלא רק באמצעות צוואה. באמצעות עריכת צוואה יכול המוריש לשלוט לא רק באופן שבו יחולק עזבונו אלא גן בעיתוי שבו יחולק העיזבון ובאמצעות מי.

באמצעות עריכת צוואה ניתן להתגבר כל מיני מצבים הנחזים להיות אבסורדיים בחוק הירושה. למשל, אם ניקח אדם אב לשני ילדים אשר התאלמן לפני מספר שנים והינה לאחרונה הכיר בת זוג חדשה ואיתה הוא חיי עמה מזה חצי שנה והוא ידוע בציבור שלה, הריי שאילו אותו אדם לא ערוך צוואה, הרי שככל שילך הוא לעולמו, ייתכן וחברתו לחיים תירש מחצית מעיזבונו וילדיו יירשו את המחצית הנותרת. אם כוונתו הייתה שילדיו יירשו אותו בשלמות, הרי שהיה עליו לערוך צוואה כדי להגשים את כוונתו.

אם פלוני הינו פרוד טרי, אשר גירושיו מאשתו טרם הסתיימו, הרי אם פלוני ילך לעולמו עשויה אשתו הפרודה (בנסיבות מסוימות) לרשת חלק מעיזבונו וזאת למרות שלא הייתה לו כל כוונה שהיא תירש. אילו פלוני היה עורך צוואה המגדירה מי יקבל מעיזבונו ואיזה מנה או נכס, הרי בכך ניתן יהיה לו למנוע מצבים מאין אלה מלקרות. באמצעות עריכת צוואה ניתן להביא לידי ביטוי את כוונת המוריש לגבי האופן שבו יחולק העיזבון, דבר אשר לא ניתן לעשות ללא צוואה ובוודאי כאשר מותירים את אופן חלוקת העיזבון להוראותיו השרירותיות של חוק הירושה.

ברוב המקרים באמצעות עריכת צוואה הופך אופן מימוש העיזבון ועלותו לזולה ופשוטה יותר לעומת הליכי ירושה וחלוקת עיזבון ע"פ דין ובטחוני, כי אין אדם אשר מחפש להקשות על יורשיו בעתיד.

שיקולים נוספים בעריכה וניסוח הצוואה

כאשר, למשל, העיזבון כולל דירות מגורים, הרי מומלץ לייחד לכל אחד מהיורשים דירה בשלמות וזאת כדי למנוע מראש שותפות בין היורשים בדירות וכן כדי למנוע מראש תרחיש שבו ליורשים לא תהייה אפשרות חוקית לבקש פטור ממס שבח במכירה עתידית של הזכויות. באמצעות תכנון נכון של הוראות הצוואה ניתן בהחלט לחסוך ליורשים מראש תשלום מס עתידי וכן למנוע שותפות (אשר לרוב לא רצויה) בין בני משפחה בנכסים.

יש להקפיד שלא לסנן לצוואה הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או כאלה הנוגדות את תקנת הציבור שכן אלו תיפסלנה על ידיי בית המשפט. מומלץ שהוראות הצוואה תהיינה ברורות ומפורשות, שאם לא כן ייתכן ואלו יבוטלו או שבית המשפט ייתן להן פרשנות משלו. באמצעות ניסוח חוקי ונכון של הוראות הצוואה ניתן לצמצם ו/או אף לבטל כליל התערבות אפשרית של בית המשפט בהוראות הצוואה כפי שניסח המוריש.

כאשר העדים לצוואה הינם מהימנים פוחת עד מאוד הסיכון שמי מבני המשפחה, אשר לא נמנו בין הנהנים בצוואה, יבקש לפסול את הצוואה. כמו כן, מומלץ להצטייד מראש בתעודה רפואית עדכנית ליום עריכת הצוואה, המעידה על כשרות המצווה לערוך צוואה. באמצעות הקפדה על המוצע לעיל, מצטמצם עד מאוד הסיכון שהצוואה או אילו מהוראותיה תיפסל.

יש להקפיד לנסח את הצוואה כך שזו תעמוד בדרישות הצורניות החוקיות. אם יימצא כי קיימים פגמים צורניים בצוואה והיה וצד כלשהו יתנגד לקיומה, הרי ייתכן והנטל להוכיח, כי אין לתת תוקף לצוואה לא יוטל על המתנגד, אלא יעבור למבקש קיום הצוואה, אשר יידרש להוכיח כי יש לקיים את הצוואה למרות הפגמים הצורניים שנתגלו בה. זהו סיכון אשר ניתן למנוע מראש באמצעות הקפדה על קיום הדרישות הצורניות התחייבות בצוואה וזאת בעת עריכתה.

יש להקפיד עוד, כי פרטי הנהנים מהצוואה יהיו מלאים וברורים, דבר אשר יחסוך הן בזמנם והן במשאביהם של הנהנים לצורך מימוש זכויותיהם בעיזבון.

כאשר מעוניינים לנשל בן משפחה מדרגה ראשונה מזכותו לרשת, הרי מומלץ בחום רב להצהיר על כך בגוף הצוואה ו/או לצוות לו סכום זעום, זאת רק כדי להראות, כי המצווה נתן את דעתו גן ביחס לזכותו של המנושל.

מקום שהמצווה הינו אדם מבוגר או כזה אשר סובל משלל מחלות, מומלץ להצטייד בתעודה רפואית מקדימה מרופאו של המצווה, אשר תעיד כשירותו הרפואית (בדגש על מצבו הקוגנטיבי) של המצווה לערוך צוואה במועד בו נחתמה.

מומלץ להבטיח את זכויותיו של בן הזוג הנותר בחיים. דבר זה כיכול להיעשות בדרכים שונות, למשל, בהגדרת תניה של "יורש אחר יורש" בגוף הצוואה. המצווה יכול לקבוע בצוואתו, כי עזבונו ילך לבת זוגו בשלמות וכי אחרי פטירתה יעבור החלק שבו היא זכתה בעיזבונו לילדיו. בדרך זו לא יהיה חשוף בן זוג הנותר בחיים לתרחיש לפיו הוא עשוי לאבד את דירת המגורים בעקבות פעולה משפטית כלשהי, אשר תינקט על ידי מי מהיורשים האחרים.

מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות לצורך עריכת הצוואה, שכן זה בוודאי יכול להאיר את עיני המצווה על נק' אשר יענו על צרכיו ומטרותיו, יביאו לידי ביטוי את כוונתו במסגרת הצוואה שיערוך בצורה מיטבית ויקטינו את הסיכויים לבטלות הצוואה או חלקים ממנה.

הערה: המידע המשפטי לעיל, מהווה מידע כללי בלבד והשימוש בו אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ משפטי או המלצה לנקיטת אי אילו הליכים או לאי נקיטתם. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. העורך אינו אחראי באופן ישיר או עקיף לתוצאות הנובעות משימוש הקורא במידע משפטי זה ומומלץ בזאת קורא לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין אשר נושא זה הינו עיקר התמחותו.