קרנות גידור

ZINYUK Bond

שותפות מוגבלת המתמחה בהשקעה בשוק אגרות החוב המקומי, בעזרת אסטרטגיות גידור ומינוף נכסי הקרן על מנת להשיג תשואה עודפת על פני מדדי האג"ח הכללי.

נכסי הקרן נבחרו בקפידה לאחרי ביצוע מחקר ואנליזה מקיפה.

הקרן הוקמה בתחילת שנת 2017.

ZINYUK Global

שותפות מוגבלת המשקיעה בשווקי העולם ובישראל, תוך שימוש באסטרטגיות מסחר יומי וארביטראז' סטטיסטי.

הקרן הוקמה בשנת 2008.

  • קרנות גידור , תמונה של פאזל