פנסיה בניהול אישי - IRA

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש"ע- 2009,

לקוחות קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות מרכזיות לפיצויים יכולים עתה לנהל עבור עצמם את קופותיהם.
פריוריטי ניהול נכסים בע"מ מציעה לכם שירותי ניהול אישיים בקופותיכם, תוך ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך, והתחשבות בצרכים האישיים של כל אחד ואחת מכם.


יתרונות ניהול קופות הגמל/קרנות השתלמות דרך פריוריטי ניהול נכסים בע"מ:

- ניהול מותאם באופן אישי לצרכי הלקוח

- כל קרן השתלמות/ קופת גמל מנוהלת כתיק השקעות ייחודי על שמו של הלקוח

- פריוריטי מוציאה לכל לקוח דיווח חודשי עם פירוט כלל הנכסים המוחזקים בתיק

- שקיפות - כל לקוח יכול לראות בכל עת את הרכב תיקו

- ללקוח יש שליטה מלאה ואפשרות לתגובה מהירה בהתאם לתנאי השוק המשתנים

- שירות לקוחות מהיר ואמין, הנותן מענה מיידי לכל בקשה ולכל שאלה

  • פנסיה בניהול אישי, תמונה של כסף ופנקס